close

Kicks e-POWER

CHUYỂN ĐỘNG THÔNG MINH

 

 

 

NISSAN KICKS e-POWER - CHUYỂN ĐỘNG THÔNG MINH

 

Định hướng về công nghệ vốn luôn là điểm mạnh và ưu tiên hàng đầu của Nissan, công nghệ Chuyển Động Thông Minh - Nissan Intelligent Mobility luôn được gắn liền với các mẫu xe Nissan và đặc biệt thể hiện rõ nét trên Nissan Kicks e-POWER.

1